Międzyświetlicowy konkurs ,,Zimowy pejzaż"

Chociaż zima już odchodzi, a wiosna chciałaby powrócić, to uczniowie ze świetlicy, wzięli jeszcze na przełomie lutego i marca, udział w Międzyświetlicowym konkursie: ,,Zimowy pejzaż". Połączyli różne techniki i materiały tworząc collage.
Oto ich prace.....